Skip directly to content

Om Café Liva

Cafe Liva er landets eneste cabaret-båd og en af landets eneste faste cabaretscener i det hele taget.

Der produceres 3-5 nye cabaretter årligt, som hver spiller 25-30 forestillinger fordelt over 5-6 uger.

Desuden har Cafe Liva en omfattende turne-virksomhed, hvor 2-4 af Livas tidligere stationære cabaretter sendes på landsdækkende turné hvert år.

Alle cabaretterne produceres direkte til Cafe Liva med dets specielle atmosfære og historie og der er således ikke tale om en gæstespils-scene, men et egetproducerende teater som dog producerer de enkelte cabaretter i tæt samarbejde med de involverede kunstnere og idémagere.

Til dette formål modtager  Liva Fonden af 1997, som står for cabaret- driften, årligt et drift- og produktionstilskud efter ansøgning fra Cabaret-puljen under Tips- og Lottomidlerne via KulturMinisteriet - samt diverse støtte og underskudsgarantier fra forskellige fonde og foreninger til de enkelte produktioner.

Til cabaret-scenen er tilknyttet en uafhængig forpagter, der sørger for mad til cabaretaftnerne, samt kan kontaktes i forbindelser med arrangementer, når der ikke spilles forestilling - forpagter er Tapa del Toro
- læs mere om kontakt under rubrikken RESTAURATION.